Links og film

Fem forslag til bedre Mental Sundhed i Danmark – læs brochuren her

Rapport fra det engelske Parlament anbefaler mindfulness i sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet, på arbejdspladser og i kriminalforsorgen. Læs rapporten m.m. her.

Information om stress fra stressforeningen, læs om stress her.

Information om stress fra Videncenter for arbejdsmilø, læs informationerne her.

Kender du til stress. Information fra Sundhedsstyrelsen, læs denne information her.

HEALING AND THE MIND – HEALING FROM WITHIN