Hvad er mindfulness

Mindfulness

Mindfulness  kan på dansk oversættes til “bevidst nærvær”, det at være fuldt til stede i nuet fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme eller vurdere det, der er.

Det er en træning i mentalt sundhed, og mindfulness er en færdighed som kan trænes på lige fod med fx. at spille et instrument eller løbe et marathon. Gennem træningen af sindet, bliver du meget bedre i stand til at kontrollerer dine tanker og følelser, så de ikke kontrollere dig.

Gennem mindfulness meditation kan man lærer sig selv bedre at kende og blive mere bevidst, om hvordan man har det, og hvad man har behov for. Altså det modsatte af at køre på autopilot og være åndsfraværende. Du vil opleve at livet bliver meget lettere og mere glædesfyldt. Du træner din koncentration, så du får overblik og indre stilhed til at tage flere rette beslutninger for dig.

Der forskes rigtigt meget i mindfulness i disse år. Mindfulness er blevet et modeord. Men det er fordi, det virker, hvis man øver sig kontinuerligt. De fleste, som mediterer dagligt, vil opleve positive forandringer helbredsmæssigt og psykisk. Forskning viser at daglig meditation skaber nye neurale forbindelser i hjernen, som kan hjælpe os med at forebygge stress og tage bedre vare på os selv og vores helbred. Det er ikke en mirakelkur, som gør os evige lykkelige, men en måde at være i livet på både med glæde, lidelse, sorg og smerte. Vi har alle noget at slås med. Igennem livet vil vi alle møde tab, sygdom, sorg, smerte og lidelse samtidig med glæde, fred og ro.

Mindfulness er at leve et bevidst liv, hvor det er dig, der tager de valg, du ønsker. Du vælger selv med din frie vilje, hvor du vil hen i dit liv. Det betyder, at du kan skabe en hverdag med meningsfyldt indhold, og som derved kan føre til større taknemmelighed, selv for de små ting i livet.