Information om Mindfulness/MBSR 8 ugers Kursus

Et 8 ugers mindfulness kursus er for dig, der gerne vil have mere nærvær i dit liv – i kontakten med dig selv, med familien og på jobbet. Som gerne vil kunne koble fra hverdagens mange gøremål og finde ind til indre ro og balance.

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er en evidens-baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre.

Formålet

Formålet med kurset er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Det vil være en hjælp til at styrke opmærksomheden for at opnå større balance og bedre overblik, samt bedre evne til at prioritere ens nærvær i det daglige arbejde.

Indhold

Dette inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Der arbejdes med kropsbevidsthed og emotionsregulering. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer. I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, perception og kommunikation, samt guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress.

Praktisk

Undervisningen foregår i en mindre gruppe max 8 deltagere, hvor vi mødes en gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel dag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca. 45 minutters daglig mindfulness-træning. Der er vigtigt for udbyttet, at du er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle timer og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis det ikke er muligt at committe sig til forløbet er det bedre at vente med at deltage.

Du kan læse mere om programmet på Mindfulnessforeningens hjemmeside.

8-ugers Mindfulness Based Stress Reduction program (MBSR) fra Mindfulnessforeningen