Skip to content

Hvad er MBSR?

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) er et interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University og Massachutts Medical School, i USA.

I modsætning til mange af de andre udbudte mindfulness kurser, foredrag m.m. der findes i Danmark, så er MBSR programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. MBSR programmet er evidensbaseret og har vist sin gode effekt på mange områder.

Der undervises i MBSR programmet ud fra de standarder jeg har tilegnet mig under uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, der lever op til de internationale standarder for MBSR undervisning.

Mindfulness samtaler

MBSR – 8 ugers kurset

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er en evidens-baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre.

Formålet med kurset er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Det vil være en hjælp til at styrke opmærksomheden for at opnå større balance og bedre overblik, samt bedre evne til at prioritere ens nærvær i det daglige arbejde.

Dette inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Der arbejdes med kropsbevidsthed og emotionsregulering.

Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer. I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, perception og kommunikation, samt guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress.

Du kan læse mere om programmet på Mindfulnessforeningens hjemmeside.

8-ugers Mindfulness Based Stress Reduction program (MBSR) fra Mindfulnessforeningen