Skip to content

Hvad er Mindfulness og Self-Compassion?

Mindfulness kan på dansk oversættes til “bevidst nærvær”, det at være fuldt til stede i nuet fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme eller vurdere det, der er. Det er en medfødt evne vi alle har, hvilket betyder, at alle kan meditere, altså bevidst rette opmærksomhed mod noget. Paradokset er, at det både er meget enkelt og samtidig krævende, da vi ofte bliver distraheret af vores egne tanker og kan have svært ved at være i nuet.

Ved at opøve din evne til at være mindful og bevidst rette din opmærksomhed på dit åndedræt, din krop og sind og verden omkring dig, kan du opleve at se anderledes og mere kreativt på dit liv. På den måde får du bedre adgang til dine styrker og din egen visdom.

Det er en træning i mentalt sundhed, og mindfulness er en færdighed som kan trænes på lige fod med fx. at spille et instrument eller løbe et marathon.

Gennem Mindfulness meditation kan man lærer sig selv bedre at kende og blive mere bevidst, om hvordan man har det, og hvad man har behov for. Altså det modsatte af at køre på autopilot og være åndsfraværende. Du vil opleve at livet bliver meget lettere og mere glædesfyldt. Du træner din koncentration, så du får overblik og indre stilhed til at tage flere rette beslutninger for dig.

Man kan også sige at Mindfulness er som en fugl med 2 vinger – den ene vinge er opmærksomhed eller bevidst nærværende ”Hvad er der lige nu ?”.

Den anden vinge er at møde det, der er, nænsomt med venlighed og medfølelse ”Hvad har jeg brug for lige nu?”.

Fuglen kan kun flyve, hvis begge dens vinger er bredt ud, og skaber balance.

Mindfulness er en del af Compassion og Self-Compassion. 

Compassion handler om at hjælpe sig selv og hinanden til at acceptere både livets vilkår og alle de svære og ubehagelige tanker og følelser, der hører med til at være menneske. Det kræver visdom at få indsigt i vores fælles menneskelige vilkår. Det kræver mod og omsorg at forholde sig til det. Samtidig kræver det styrke og engagement at handle på det. 

Definition af compassion:

Compassion er: En åbenhed over for egen og andres lidelse – samt et dybfølt ønske om både at lindre og forebygge.

hvad-er-mindfulness-8926

Forskning

Der forskes rigtigt meget i mindfulness i disse år. Mindfulness er blevet et modeord. Men det er fordi, det virker, hvis man øver sig kontinuerligt. De fleste, som mediterer dagligt, vil opleve positive forandringer helbredsmæssigt og psykisk. Forskning viser at daglig meditation skaber nye neurale forbindelser i hjernen, som kan hjælpe os med at forebygge stress og tage bedre vare på os selv og vores helbred. Det er ikke en mirakelkur, som gør os evige lykkelige, men en måde at være i livet på både med glæde, lidelse, sorg og smerte. Vi har alle noget at slås med. Igennem livet vil vi alle møde tab, sygdom, sorg, smerte og lidelse samtidig med glæde, fred og ro.

Mindfulness er at leve et bevidst liv, hvor det er dig, der tager de valg, du ønsker. Du vælger selv med din frie vilje, hvor du vil hen i dit liv. Det betyder, at du kan skabe en hverdag med meningsfyldt indhold, og som derved kan føre til større taknemmelighed, selv for de små ting i livet.