Skip to content

Indre Styrke

Human Practice Foundation har sammen med Foreningen Børns Livskundskab skabt et ´Indre Styrke` forløb. Indre Styrke er et undervisningsforløb målrettet elever i grundskolen, der har svært ved at gå i skole. Flere og flere børn er ensomme, deprimeret, bliver mobbet og oplever angst. Ofte bunder børns problemer, i at de føler sig forkerte, og ikke tror på, at de er gode nok.

Fra 2021 er jeg med i projektet som underviser og træner til elevforløbene på udvalgte skoler i Århus. Forløbet retter sig både til elever i indskoling, mellemtrin og udskolingsklasser.

Det handler om at hjælpe børn med at mærke deres egen indre autoritet ved både at give dem nogle redskaber og forholdemåder. Vi træner børn i at styrke deres medfødte indre styrke, så de bliver bedre i stand til at acceptere sig selv som de er, og så de kommer i kontakt med deres naturlige dømmekraft, som gør børnene i stand til at mærke, hvad der er rigtigt og forkert for dem.

Målet er at styrke børnenes selvværd, deres evne til at fokusere og deres evne til at indgå i fællesskaber.

Indre styrke