Om Tanja og Mindful Vision

Tanja Krogh-Brandt er uddannet mindfulness/MBSR underviser, reikihealer og autoriseret ergoterapeut.

Indehaver af Mindful Vision, der udbyder kurser, workshops og rådgivning i mindfulness, MBSR, stresshåndtering og ergoterapeutisk sundhedsrådgivning. Tilbyder både undervisning til grupper og individuel rådgivning.

Min uddannelse i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er fra Dansk Center For Mindfulness på Aarhus Universitet.

Uddannelsen er som den eneste i Danmark etableret i formelt samarbejde med Center for Mindfulness (CFM), grundlagt af Jon Kabat-Zinn, ved University of Massachusetts Medical School (UMMS) i USA.

Udover mine kurser, individuel rådgivning og workshops, i egen klinik, har jeg været medunderviser på MBSR forløb på Aarhus Universitet i 2016. Jeg har afholdt mindfulness undervisning for plejepersonale i Aarhus kommune, samt har haft et samarbejde med FysioVital klinikken i Risskov og Rønde samt ProTreatment i Rønde.

Derudover har jeg arbejdet i Syddjurs kommune med mindfulness og MBSR i form af individuelle samtaler og hold, med sygemeldte borgere fra jobcentret i Syddjurs.

Jeg er oprindelig uddannet autoriseret ergoterapeut i 2002 og har arbejdet i sundhedsbranchen på sygehuse og i kommuner gennem de sidste 17 år. En kerneopgave som ergoterapeut, er at gøre mennesker i stand til at tage bevidste valg, og tilrettelægge hverdagen i overensstemmelse med deres livsværdier.

Jeg har igennem mange år, trænet, undervist og rådgivet mennesker med vidt forskellige mentale og fysiske udfordringer, som har stået i stressede livssituationer og har haft brug for nye redskaber og indsigter til at genvinde styrken i eget liv.

Mit udgangspunkt har altid været at understøtte og synliggøre menneskers egne ressourcer til at genvinde muligheden for at mestre eget liv på trods af sygdom, tab og udfordringer.

Jeg tror på at krop, sind og sjæl er meget tæt forbundet og at det er vigtigt at have for øje, når vi ønsker at forbedre eller ændre på noget i vores liv. At det hele hænger sammen, i så høj grad at vi er nød til at se på helheden for at komme videre fra hvor vi står lige nu.

Det er ofte i svære perioder med sygdom eller kriser i vores liv, at vi bliver åbne overfor at prøve nye ting af, og derigennem flytte os og måske tage nogle store personlige udviklings skridt.

om-4496

Jon Kabat-Zinn, grundlægger af Center for Mindfulness og Tanja Krogh-Brandt i 2014

Jeg har også selv igennnem kriser i mit liv, fundet ud af at meditation og senere mindfulness var et fantastisk redskab til at håndtere svære livssituationer og få glæden tilbage. Senere hen opdagede jeg også hvordan det kan bruges til helt almindelige udfordringer og hverdagssituationer, som vi alle sammen har. Det har haft stor indflydelse på mit liv og motiverer mig i høj grad til at fortsætte min egen personlige udvikling og samtidig videregive redskaberne der kan give bedre mentalt balance og livsglæde til andre mennesker. Jeg er dybt taknemmelig for at være med til at støtte og se den proces og udvikling der sker når mine kursister og klienter integrerer mindfulness i deres liv. At se den transformation der sker når de bliver mere opmærksomme og bevidste om deres egne vanetænkning og handlemønstre og udvikler større egenomsorg og medfølelse.

Jeg har bl.a. deltaget på 8 ugers MBSR forløb, Practicum 1 og 2 , et Mind-Body Medicine retreat for professionelle med Jon Kabatt-zinn og Saki Santorelli fra Center for Mindfulness, flere stilhedsretreater med Christina Feldmann og Jake Dartington fra Gaiahouse i England, 5 dages stilhedsretreat med Jacob Piet og Helen Gamborg samt TDI Teacher Development Intensiv med Florence Meleo-Mayer mm. Derudover retreate med Birthe Moksha og Rikke Lauritzen.

Jeg deltager kontinuerligt på stilhedsretreat i Danmark og og i udlandet. Jeg modtager løbende undervisning og deltager i kursusdage hos Erik  Lindberg Mikkelsen og er i et 3 års forløb (Syntese og Praksis) hos Helen Gamborg fra gamborg-mikkelsen.dk.