Skip to content

Om Tanja og Mindful Vision

Tanja Krogh-Brandt er uddannet mindfulness/MBSR underviser, MSC Teacher (Mindful Self-compassion) og autoriseret ergoterapeut.

Indehaver af Mindful Vision, der udbyder kurser og rådgivning i mindfulness, MBSR, Self-Compassion, stresshåndtering og ergoterapeutisk sundhedsrådgivning. Tilbyder både undervisning til grupper og individuel rådgivning.

Min uddannelse i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er fra Dansk Center For Mindfulness på Aarhus Universitet.

Uddannelsen er som den eneste i Danmark etableret i formelt samarbejde med Center for Mindfulness (CFM), grundlagt af Jon Kabat-Zinn, ved University of Massachusetts Medical School (UMMS) i USA.

Derudover uddannet som MSC Teacher fra Center for Mindful Selv-Compassion, San Diego, USA, og derfor inddrager compassion-fokuseret terapi i mine behandlinger.

Ved siden af Mindful Vision er jeg ansat hos Speciallægepraksis Marie Løth, hvor jeg varetager psykoedukation både som individuelle forløb og i grupper, samt opfølgning på medicinsk behandling. Jeg varetager dele af udredningen indenfor ADHD diagnoser samt supplerende udredning med det strukturerede redskab Sensory Profile, hvor der vurderes et større behov for konkret vejledning i arbejdet med sanseintegration. Derudover varetager jeg yderligere terapeutiske samtaler i Mindful self-compassion, individuelle patientforløb, samt introduktionsforløb til mindfulness.

https://marieloeth-psyk.dk/hvem-er-vi

Samtidig har jeg fast ugentlig konsulenttimer hos psykiater i Risskov, Mentis Speciallægepraksis, hvor jeg varetager mindfulness undervisning i grupper siden 2022.

Jeg har et fast samarbejde med Ry Yoga, hvor jeg udbyder 8 ugers mindfulness forløb. 

Derudover har jeg arbejdet i Syddjurs kommune med mindfulness og MBSR i form af individuelle samtaler og hold, med sygemeldte borgere fra jobcentret i Syddjurs.

Jeg har tidligere afholdt mindfulness undervisning for plejepersonale i Aarhus kommune, samt har haft et flere årige samarbejde med FysioVital klinikken i Risskov og Rønde samt ProTreatment i Rønde. I 2016 var jeg medunderviser på flere MBSR forløb på Aarhus Universitet.

Jeg er oprindelig uddannet autoriseret ergoterapeut i 2002 og har arbejdet i sundhedsbranchen på sygehuse og i kommuner gennem de sidste 20 år. En kerneopgave som ergoterapeut, er at gøre mennesker i stand til at tage bevidste valg, og tilrettelægge hverdagen i overensstemmelse med deres livsværdier.

Jeg har igennem mange år, trænet, undervist og rådgivet mennesker med vidt forskellige mentale og fysiske udfordringer, som har stået i stressede livssituationer og har haft brug for nye redskaber og indsigter til at genvinde styrken i eget liv.

Mit udgangspunkt har altid været at understøtte og synliggøre menneskers egne ressourcer til at genvinde muligheden for at mestre eget liv på trods af sygdom, tab og udfordringer.

Jeg tror på at krop, sind og sjæl er meget tæt forbundet og at det er vigtigt at have for øje, når vi ønsker at forbedre eller ændre på noget i vores liv. At det hele hænger sammen, i så høj grad at vi er nød til at se på helheden for at komme videre fra hvor vi står lige nu.

Det er ofte i svære perioder med sygdom eller kriser i vores liv, at vi bliver åbne overfor at prøve nye ting af, og derigennem flytte os og måske tage nogle store personlige udviklings skridt.

IMG_0020
IMG_0010
om-4496

Jon Kabat-Zinn, grundlægger af Center for Mindfulness og Tanja Krogh-Brandt i 2014

Jeg har også oplevet flere kriser i mit liv, hvor mindfulness meditation, og self-compassion har fungeret som en stor støtte til at håndtere svære livssituationer og få glæden tilbage. Men ikke kun når alvorlige kriser opstår i livet men det kan også bruges til helt almindelige udfordringer og hverdagssituationer, som vi alle sammen har. Det har haft stor indflydelse på mit liv og motiverer mig i høj grad til at fortsætte min egen personlige udvikling og samtidig videregive redskaberne der kan give bedre mentalt balance og livsglæde til andre mennesker.

Jeg er dybt taknemmelig for at være med til at støtte og se den proces og udvikling der sker når mine kursister og klienter integrerer mindfulness i deres liv. At se den transformation der sker når de bliver mere opmærksomme og bevidste om deres egne vanetænkning og handlemønstre og udvikler større egenomsorg og medfølelse.

Jeg har bl.a. deltaget på 8 ugers MBSR forløb, Practicum 1 og 2 , et Mind-Body Medicine retreat for professionelle med Jon Kabatt-zinn og Saki Santorelli fra Center for Mindfulness, flere stilhedsretreater med Christina Feldmann og Jake Dartington fra Gaiahouse i England, 5 dages stilhedsretreat med Jacob Piet og Helen Gamborg samt TDI Teacher Development Intensiv med Florence Meleo-Mayer mm. Derudover retreate med Birthe Moksha og Rikke Lauritzen. Self-compassion forløb hos Helle Laursen, Awakening Joy hos James Baraz mm.

Jeg deltager kontinuerligt på stilhedsretreat i Danmark og og i udlandet. Jeg modtager løbende undervisning og deltager i kursusdage hos Erik  Lindberg Mikkelsen og er i et 3 års forløb (Syntese og Praksis) hos Helen Gamborg fra gamborg-mikkelsen.dk.